Autopůjčovna Olomouc
15.09.2021

Základem jakékoliv hydrauliky je kapalina. V případě kotoučových brzd, které nejsou ovládány lankem nýbrž kapalinou, je to právě brzdová kapalina, která zajišťuje přenos síly od pedálu až po brzdové ústrojí. Jak už je zvykem, provozních kapalin je celá řada a existuje mnoho druhů, které se od sebe navzájem liší. Jinak tomu není ani u brzdových kapalin. Pojďme se tedy podívat, jaké druhy se vyrábí a k čemu slouží.

Autopůjčovna Olomouc

K prodeji je více druhů brzdových kapalin.

Brzdové kapaliny s označením DOT

U brzdových kapalin se zpravidla setkáte se značením zkratkou DOT, po které následuje číslo. Zkratka DOT je v podstatě zkratkou pro americké ministerstvo dopravy (Department of Transportation). Úplně první specifikací byla DOT, kterou nahradila DOT 2 a po rozšíření kotoučových brzd byla nahrazena DOT 3. Modernější automobily pak vyžadují DOT 4 nebo DOT 5 a vyšší. DOT stanovuje vlastnosti, nikoliv složení, jaké by brzdová kapalina měla mít.

Jednotné vlastnosti kapalin dle DOT:

  • nízká stlačitelnost
  • vysoký a konstantní bod varu
  • nízký bod tuhnutí
  • chemická kompatibilita s materiály použitými na brzdovou soustavu
  • akceptovatelná cena

DOT 3

Jedná se o starší typ brzdové kapaliny, kterému předcházela DOT 2 a DOT. Kapalina DOT 3 je vyrobena na bázi glykolu se suchým bodem varu minimálně 205 °C a mokrým bodem varu minimálně 140 °C. Absorbuje okolo 1 až 2 procent vody. DOT 3 je možné mísit s novějšími DOT 4 nebo DOT 5.1.

DOT 4

Kapalina na stejné bázi jako DOT 3, tedy na bázi glykolu. Díky přidaným aditivům se zvýšil suchý bod varu na 230 °C a mokrý bod varu na 155 °C. V současné době se jedná o nejpoužívanější typ brzdové kapaliny (splňuje nároky na systémy ABS, ESP apod.).

DOT 5

Oproti předchozím kapalinám je DOT 5 na silikonové bázi, nikoliv na bázi glykolu, a to z jednoho prostého důvodu. Glykol (glykolether) je hygroskopický (absorbuje vzdušnou vlhkost), zatímco silikon je hydrofobní (vlhkost neabsorbuje). Silikon navíc neničí lak a je kompatibilní s pryžovými díly. Jedná se o kapalinu, která nevyžaduje časté kontroly a údržbu, proto se používá napříč vojenskou technikou. Suchý bod varu činí 260 °C, mokrý pak 180 °C.

DOT 5.1

Opět jde o kapalinu na bázi glykolu. DOT 5.1 se používá především pro závodní účely, kde je kladen důraz na co nevyšší výkon, tedy na vysoký bod varu. Suchý bod varu je 260 °C, mokrý bod varu 180 °C.