Autopůjčovna Olomouc
15.12.2021

Pokud jste se v minulosti setkali s dopravní značkou s písmeny K+R, patrně jste netušili, co přesně znamená a určitě jste nebyli sami. Pod zkratkou K+R se skrývá pojem z angličtiny Kiss and Ride, čili polib a jeď. V České republice jsou touto značkou odlišeny parkoviště pro zvláštní způsob využití. V jakých případech je možné tento typ parkoviště použít?

Autopůjčovna Olomouc

Ačkoliv vám anglický pojem Kiss and Ride nemusí na první dobrou dávat smysl, své o opodstatnění má. Polib a jeď je vlastně úplně přesné, protože parkoviště K+R jsou určena ke krátkodobému zastavení nebo čekání doprovodných vozidel. Zkrátka není možné na takovém parkovišti vůz odstavit a odejít si třeba na nákup.

Zákon touto značkou vymezuje parkoviště, na němž je možné zastavit pouze za účelem vystoupení nebo nastoupení přepravovaných osob, které mají v plánu využít hromadnou dopravu. Jedná se o prostor, který bude bezpečný a pohodlný.

K+R parkoviště obvykle najdete v blízkosti nádraží, stanic metra nebo jiných zastávek veřejné dopravy. Výjimkou nejsou ani školy, sportovní či kulturní střediska s vyšší kumulací osob. Důležitá je však návaznost na hromadnou dopravu. Parkoviště lze využít v obou směrech, myšleno jak na vykládku osoby vyhlížející na spoj hromadné dopravy, tak i na osobu, která například vystoupila z autobusu a čeká na odvoz domů.

Po jakou dobu lze K+R parkoviště využít

K+R parkoviště musí být označeno příslušnou dopravní značkou, která mimo ni obsahuje dodatkovou tabulku. Ta pak vymezuje, jak dlouho může vůz na parkovišti čekat. Obvykle jde o 3 až 5 minut. Kromě minutového omezení je potřeba sledovat, jestli parkoviště funguje celodenně, případně o víkendech atp.

Sankce za nesprávné parkování

Pokud na parkovišti K+R svůj vůz odstavíte a půjdete třeba na nákup, dopouštíte se přestupku, za který vám strážníci mohou udělit blokovou pokutu. V praxi se většinou ale policisté s řidičem domluví, jelikož značkám K+R spousta lidí nerozumí.