30.08.2021

Mezi nejdůležitější vlastnosti olejů patří viskozita. Viskozita neboli vazkost představuje určitou tekutost oleje, nikoliv jeho hustotu. Viskozita je fyzikální veličina charakterizující tření kapaliny. Motorových olejů je celá řada, liší se nejrůznějšími specifikacemi a právě zmíněnou viskozitou.

Co je viskozita

Viskozita neboli vazkost oleje není konstantní, ale závislá na okolních podmínkách, například na aktuální teplotě a tlaku. U motorového oleje je potřeba, aby se viskozita pokud možno co nejméně měnila vlivem okolních podmínek. Viskozita se však přirozeně mění, a to v závislosti na silách mezi částicemi kapaliny. S narůstající silou narůstá i její tekutost. Motorové oleje samozřejmě reagují i na teplotu. Studený olej v praxi teče hůř, naopak horký pracuje jak má.

Zjednodušeně řečeno, čím vyšší viskozitu olej má, tím hůře teče (ideálním příkladem je med). Naproti tomu čím nižší viskozitu má, tím lépe teče (kupříkladu jako voda).

Autopůjčovna Olomouc

Proč je viskozita u motorového oleje tak důležitá

Pro motor a jeho namáhané pohyblivé části je správná viskozita oleje základem úspěchu a dlouhé trvanlivosti. Pakliže by měl olej nízkou viskozitu, byl by příliš tekutý a po odstavení by všechen hodně rychle stekl dolů do klikové skříně. Po nastartování by motor běžel nějakou dobu nasucho, což rozhodně není žádoucí, jelikož by se brzy opotřeboval. Naopak ani olej s vysokou viskozitou není všespasitelným řešením. Ten sice dokáže přilnout a udržet se na motorových komponentech a vytvořit kluzný film, jenže má i své nevýhody. Vysoce viskózní olej se horko těžko dostává do hůře přístupných míst, která musí být rovněž mazána. Také by kladl vyšší odpor, což by výrazně zvýšilo spotřebu a snížilo výkon.

Značení viskozity motorových olejů

Oleje se značí viskózní klasifikací SAE, která popisuje viskózně teplotní vlastnosti oleje. Za zkratkou SAE se pak nachází číslice s písmenem W (označení pro zimu – Winter – oleje vhodné pro zimní provoz). SAE obsahuje šest tříd pro zimní oleje (0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) a pět tříd pro letní oleje (20, 30, 40, 50, 60). Např. motorový olej s označením 5W-30 nám říká následující: první číslo, tedy 5W označuje, s jakou ochotou olej teče za studena (čím nižší hodnota, tím lepší tok i za mrazivého počasí), druhé číslo za pomlčkou, v našem případě 30, vypovídá o tom, jak olej teče za provozní teploty (vyšší hodnota znamená vyšší vazkost, tedy horší ochotu proudění, která se však s teplotou motoru mění).