Autopůjčovna Olomouc
15.06.2021

Dostat se do kolony při dnešní hustotě provozu není nic ojedinělého. Jak se ale při vzniku kolony chovat, aby i nadále mohly v případě potřeby projet vozidla integrovaného záchranného systému (IZS), tedy policie, hasiči, záchranáři a další? Žádnou složitost v tom nehledejte, ba naopak. Jde o jednoduché pravidlo, které ale v praxi dokáže zachraňovat lidské životy.

Změna v roce 2018

Systém pro vytváření záchranné uličky se 1. 10. 2018 sjednotil s ostatními zeměmi, takže lze pravidlo konečně aplikovat i během cesty na dovolenou.

Autopůjčovna Olomouc

Jednoproudá silnice

Nejběžnější případ jednoproudé silnice, kde by žádný motorista neměl ani na vteřinu přemýšlet. Vždy se uhýbáte doprava ve směru jízdy ke krajnici.

Dvou a víceproudá silnice

Na dvouproudé silnici se v rychlém levém jízdním pruhu uhýbáte doleva, v pomalém pravém zase doprava. Na víceproudé silnici nebo dálnici se vždy v rychlém levém pruhu uhýbáte doleva, v ostatních pruzích zase doprava.

V levém pruhu zastavte co nejvíce vlevo a v přilehlém a dalších pruzích vpravo tak, aby mezi těmito pruhy vznikl prostor o minimální šířce 3 m.

Myslete dopředu a nechte si před autem mezeru

Jakmile přijíždíte do kolony, měli byste myslet právě na tvorbu záchranné uličky, nikoliv až ve chvíli, kdy z dálky slyšíte houkačky a IZS potřebují co nejrychleji projet. Vždy si před autem nechte dostatečnou mezeru pro pozdější manipulaci s vozem. Nikdy nevíte, jestli bude prostor, který je mezi vámi a jiným autem postačující.

Sankce za neoprávněné užití pruhu

Záchrannou uličku mohou využít pouze vozidla s právem přednostní jízdy, které jsou označená modrým nebo červeným majákem.

Za neoprávněné použití tohoto pruhu hrozí pokuta až 2 500 Kč. Daleko horší je ale případ, kdy neukázněný řidič zpomalí nebo dokonce omezí probíhající záchrannou akci.

Záchrannou uličku upravuje § 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích

Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.